Jak přidat písničku

Mám Github účet, umím dělat pull requesty a umím html

  1. Udělejte si fork repozitáře https://github.com/filip2cz/zpevnik.fkomarek.eu.
  2. Zkopírujte složku template.
  3. Do text.txt v té nové složce dejte text písně.
  4. V index.html v té nové složce doplňte název písně, autora, odkaz na akordy a zdroj textu.
  5. Do index.html ve hlavní složce dejte odkaz na složku s písní, dodržte abecední pořadí.

Mám Github účet, ale neumím dělat pull requesty nebo html

Vytvořte issue pro přidání písně na odkaze https://github.com/filip2cz/zpevnik.fkomarek.eu/issues/new?assignees=&labels=p%C5%99id%C3%A1n%C3%AD+p%C3%ADsn%C4%9B&projects=&template=p%C5%99id%C3%A1n%C3%AD-p%C3%ADsn%C4%9B.md&title=P%C5%99id%C3%A1n%C3%AD+p%C3%ADsn%C4%9B%3A

Nemám Github účet

Vyplňte následující formulář: https://forms.gle/tqejtqF6Xjh943NT6